Telefonkönyv

Telefonkönyv szerkesztők

Amennyiben valamelyik adat nem helyes, keresse fel az adott szervezeti egység telefonkönyv szerkesztőjét.
Mérnöki Kar:
Mérnöki Kar Dékáni Titkárság:
Környezettudományi Intézet:
Föld- és Környezettudományi Intézeti Tanszék:
Bio-, Környezet- és Vegyészmérnöki Kutató Fejlesztő Központ:
MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék:
Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutató Csoport:
Felületek és Nanostruktúrák Kutatócsoport:
Fenntarthatósági Megoldások Kutatólaboratórium:
Műszaki Tudományok Kutató-Fejlesztő Központ:
Járműmechatronikai és Automatizálási Kutatócsoport:
Anyagmérnöki Intézeti Tanszék:
Géptan Intézeti Tanszék:
Szenzorfejlesztési Kutatócsoport:
Funkcionális Lágy Anyagok Kutatócsoport:
Természettudományi Központ:
Ökotoxikológia Kutatócsoport:
Viselkedésökológia Kutatócsoport:
Analitikai Kémia Kutatócsoport:
Szerves Kémia Szintézis és katalízis Kutatócsoport:
Bioszerves és Biokoordinációs Kémia Kutatócsoport:
Komplex Molekuláris Rendszerek Kutatócsoport:
Környezeti és Szervetlen Fotokémia Kutatócsoport:
Szerkezetvizsgálat Kutatócsoport:
Sugárvédelmi Szolgálat:
Gazdaságtudományi Kar:
Balatoni Turisztikai Kutatóintézet:
Kommunikációs és Nemzetközi Központ:
Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar:
Társadalomtudományi Intézet:
Germanisztikai és Fordítástudományi Intézet:
Fordító- és Tolmácsképző Intézeti Tanszék:
Német Irodalomtudományi Intézeti Tanszék:
Német Nyelvtudományi Intézeti Tanszék:
Német Szakdidaktikai és Nyelvoktatási Intézeti Tanszék:
Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézet:
Alkalmazott Nyelvészeti Intézeti Tanszék:
Magyar Nyelvtudományi Intézeti Tanszék:
Irodalom- és Kultúratudományi Intézeti Tanszék:
Sziveri János Intézet Közép- és Kelet-európai és Társadalomtudományi Kutatóközpont:
Neveléstudományi Intézet:
Közép-Dunántúli Regionális Pedagógusképzést Segítő Kutató és Szolgáltató Központ (PKSZK):
Pedagógiai Kutató- és Oktatóközpont:
Zsolnai József Archívum, Dokumentumtár, Kutatóközpont és Pedagógiai Szakkönyvtár:
Többnyelvűségi Nyelvtudományi Doktori Iskola:
Digitális Módszertani Intézet:
Központi Egységek:
Felnőttképzési Intézet:
Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete:
Hallgatói Szervezetek:
Központi Igazgatás:
Nemzetközi Kapcsolatok és Kommunikációs Igazgatóság:
Hamm Büfé:
Körforgásos Gazdasági Fenntarthatósági Kompetencia Központ:
Tudás- és Technológiatranszfer Központ:
Kőszeg Kampusz:
Zalaegerszegi Egyetemi Központ:
Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézet, Zalaegerszeg:
Egyetemi Központ Titkárság:
Gazdasági és Személyügyi Iroda, Zalaegerszeg:
Informatikai Csoport, Zalaegerszeg:
Kollégium, Zalaegerszeg:
Könyvtár, Zalaegerszeg:
Marketing és Kommunikációs Iroda, Zalaegerszeg:
Műszaki és Beszerzési Iroda, Zalaegerszeg:
Projekt Iroda, Zalaegerszeg:
Tanulmányi Iroda, Zalaegerszeg:
A Pannon Egyetemért alapítvány: